Leena Pallaskari

Psykologi

Kognitiviinen psykoterapeutti (YET)

Tervetuloa

Ihmissuhdetyö on ollut yli 40 vuotta kestäneen työurani keskeinen sisältö. Erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus ovat työskentelyni perusarvot jotka ohjaavat psykoterapeuttina ja työnohjaajana toimimista.

Psykoterapia- ja psykologipalveluja

Psykoterapian lisäksi kiinnostuksen kohteenani ovat hoito- ja kasvatusalojen organisaatiot sekä esimiestyö.

ota_orvokki

Vanhempainohjaus

Vanhempainohjaus ja -neuvonta

ota_orvokki

Työnohjaus

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia on tavoitteellista, terapeutin ja asiakkaan välistä aktiivista vuorovaikutusta. Hyvän terapiasuhteen lisäksi siinä korostuu vuorovaikutus, jolla tutkitaan tunteita ja niiden kehityshistoriaa.

Kognitiivinen psykoterapia soveltuu erittäin hyvin eriasteisten masennusten ja erilaisten ahdistustilojen hoitoon sekä elämäntilannekriisien työstämiseen. Terapia voidaan toteuttaa pitkäkestoisesti tai lyhytterapiana.